Obžaloba 1 KZV 21/2005

Městské státní zastupitelství v Praze neměli požadované informace.

David Havlík

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby 1 KZV 21/2005 byť i v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík