Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii obžaloby 1 KZV 19/2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba 1 KZV
19/2015" s evidenčním číslem 15773a59-62d5-4aaf-b2c8-88075bbd9971 a s
běžným číslem 1/2017 bylo doručeno dne 30.12.2016 23:39:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jana Kekulová, Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

3 přílohy

 

 

Prosím potvrďte příjem. Děkuji Kekulová