Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizované obžaloby ve věci vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 17 T 10/2017. Žádám o zaslání pouze elektronicky.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba 17 T
40/2017" s evidenčním číslem 3c5d93ab-e91a-4d7e-8d16-373e7f1693f1 a s
běžným číslem 1948/2018 bylo doručeno dne 26.03.2018 19:19:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

podatelna lokální OSZ Mladá Boleslav, Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi

1 příloha