Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizované obžaloby ve věci vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 17 T 40/2017. Žádám o zaslání pouze elektronicky.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Obžaloba" s
evidenčním číslem b145f4dc-da2c-4395-9a8e-ed36eec61d38 a s běžným číslem
2078/2018 bylo doručeno dne 03.04.2018 20:06:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

podatelna lokální OSZ Mladá Boleslav, Okresní státní zastupitelství v Mladé Boleslavi

1 příloha

Za OSZ MB Šoltýsová

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

podatelna lokální OSZ Mladá Boleslav, Okresní státní zastupitelství v
Mladé Boleslavi [1]5/4/2018

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ob...