Obrat pro DPH

Ivana vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
účtuji společnost, která koupila pozemky na nichž bude stavět bytový dům. Po dostavbě bude vše evidováno v majetku firmy. Následně bude společnost byty prodávat, popř. pronajímat. Můj dotaz zní: V případě prodejů bytů půjde o obrat převyšující částku 1 mil. Kč. Lze tady aplikovat § 4a), odst. (2) zákona o DPH - tedy, že do obratu pro účely povinné registrace k DPH se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku?
Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Ivana Vyhnálková

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 27/11/2017 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]), zaevidována pod čj. 132376/17 a předána Odboru komunikace.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Generální finanční ředitelství [1]3/1/2018

Dobrý den,

posílám Vám odpověď č.j.: 144820/17/7100-20116-050485 - na Váš dotaz ze
dne 27.11.2017.

S pozdravem

Mgr. Miloslava Knápková
Sekretariát Odboru nepřímých daní
Generální finanční ředitelství

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ob...