Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste VladimírT prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo obrany

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V nedávných dnech byla dokončena práce na obranné smlouvě mezi USA a Českou republikou

Žádám o kopii této dojednané obranné smlouvy.

S přátelským pozdravem,

VladimírT

Ministerstvo obrany

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.3.2023 08:38:40 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Obranná smlouva elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.3.2023 08:38:40 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Česká republika - Ministerstvo obrany 3.3.2023 09:20:15

Vaše podání ze dne: 3.3.2023 08:38:40 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Obranná smlouva podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: A503X000SXFR
Datum zaevidování: 3.3.2023 09:14:37
Vaše evidenční údaje: T Vladimír, ,, [FOI #9480 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Žahour Rudolf

............................

Odpověď na Vaše podání Vám bude zaslána řešitelem, kterému bylo Vaše podání přiděleno, nebude odeslána z na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail].

Hana Budíková, Ministerstvo obrany

2 přílohy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste VladimírT prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.