Obnova trati 097

Dotaz byl úspěšný.

Václav Šťovíček

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Můj dotaz je jednoduchý, kdy bude obnovena trať 097 - Lovosice - Teplice v úseku Dobkovičky po živelné pohromě, která měla za následek sjetí svahu i s drážním tělesem.
Zdá se mi, že ostatní tratě a jiné případy podobného rozsahu byly vyřešeny, ale tento nikoli. Je zarážející, že se tímto problémem nikdo nezabývá, nejsou žádné mediální výstupy vztahující se k nápravě stavu. ČD provozují v tomto úseku náhradní autobusovou dopravu, ale tato neposkytuje službu přeprava jízdních kol ani tělesně postižených. Tato trať má jedinečný turistický potenciál a je vstupní branou do Českého středohoří.
Toto omezení značně snížilo počet turistů, kteří tuto trať hojně využívali, zejména cykloturisté.
Můj dotaz je jednoduchý, kdy bude opraveno těleso tratě a bude obnoven provoz na této trati, tak jak tomu bylo před onou událostí.

S přátelským pozdravem,

Václav Šťovíček

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 23.2.2015 10:11:07
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Obnova trati 097

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 23.2.2015 10:11:07
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Obnova trati 097

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pan

Václav Šťovíček

Bořislav 81        
                                                               e-mail:
[1][FOI #3892 e-mail] ??

 

Naše čj. 59/2015-072-Z106/4

 

 

Věc: Žádost o informaci ze dne 23. února 2015 - odpověď

 

Vážený pane žadateli,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 23. února 2015  Vaší žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.),
 zaevidovanou podatelnou pod č.p. 9852/2015 -MD-CKDP. V této žádosti
požadujete  poskytnutí informaci -cit:¨

 

" Můj dotaz je jednoduchý, kdy bude obnovena trať 097 - Lovosice - Teplice
v úseku Dobkovičky po živelné pohromě, která měla za následek sjetí svahu
i s drážním tělesem.

Zdá se mi, že ostatní tratě  a jiné případy podobného rozsahu byly
vyřešeny, ale tento nikoli. Je zarážející, že se tímto problémem nikdo
nezabývá, nejsou žádné mediální výstupy vztahující se k nápravě stavu. ČD
provozují v tomto úseku náhradní autobusovou dopravu, ale tato neposkytuje
službu přeprava jízdních kol ani tělesně postižených. Tato trať má
jedinečný turistický potenciál a je vstupní branou do Českého středohoří.

Toto omezení značně snížilo počet turistů, kteří tuto trať hojně
využívali, zejména cykloturisté.

Můj dotaz je jednoduchý, kdy bude opraveno těleso tratě a bude obnoven
provoz na této trati, tak jak tomu bylo před onou událostí"

 

Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení tiskové, které je pověřeno
vyřizováním žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.,  přezkoumalo Vaši výše
uvedenou žádost a sděluje Vám, že přestože v dané věci probíhají jednání,
i ministr dopravy Dan Ťok je skeptický k tomu, že by se zachování trati
vyplatilo. Jak uvedl pro Hospodářské noviny dne 19. února 2015: "Pro ten
kraj je to politikum, ale to není žádné historické dědictví, které je
potřeba zachovat," říká s tím, že v nejbližších dnech bude jednat s
hejtmanem Bubeníčkem, zda na zachování trati skutečně trvá. Ten ale své
stanovisko zatím nezměnil (viz
[2]http://archiv.ihned.cz/c1-63558630-rekon...).

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

Samostatné oddělení tiskové

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Samostatné oddělení tiskové

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[3][email address]

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3892 e-mail] ??
2. http://archiv.ihned.cz/c1-63558630-rekon...
3. mailto:[email address]