Objem veřejných zakázek v roce 2017

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o informaci, jak bylo při přípravě poslední zprávy o stavu veřejných zakázek metodicky postupováno při získání informace o objemu zakázek evidovaných v ISVZ za rok 2017 ve výši 399 mld. Kč (např. v tabulce 3). Konkrétně mě zajímá, jak byly odlišeny informace o plnění rámcových smluv od běžných zadání zakázky (obojí se děje prostřednictvím formulářů F03, CZ03). Tedy jak bylo docíleno, aby informace o jednom veřejném výdaji nebyla započítána dvakrát.

Pokud očekáváte, že Vámi zvolený metodický postup může zavést určitou nepřesnost, žádám zároveň o odhad možné chyby.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
19.07.2018 11:39:47
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 2803/2018
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

2 přílohy

Vážený pane,

 

ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaše podání,
označené jako žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jste
požádal o sdělení, jak bylo při přípravě poslední zprávy o stavu veřejných
zakázek metodicky postupováno při získání informace o objemu zakázek
evidovaných v ISVZ za rok 2017 ve výši 399 mld. Kč; konkrétně jak byly
odlišeny informace o plnění rámcových smluv od běžných zadání zakázky;
tedy jak bylo docíleno, aby informace o jednom veřejném výdaji nebyla
započítána dvakrát. 

 

K Vašemu dotazu lze uvést následující informace:

 

Formulář CZ03 obsahuje oddíl II.1.6) Informace o rámcové smlouvy nebo
dynamickém nákupním systému, kde zadavatel vyznačí, zda se jedná o
formulář, kterým oznamuje uzavření rámcové dohody nebo oznamuje zadání
zakázky / zakázek na základě rámcové dohody.

 

Formulář F03 obsahuje oddíl V.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo
dynamickém nákupním systému, kterým zadavatel vyplňuje v případě, že
oznamuje uzavření rámcové dohody.  Formulář F03 neobsahuje oddíl, který by
umožňoval vyznačit, že se jedná o zadání zakázky / zakázek na základě
rámcové dohody. Z toho důvodu jsme do Žádosti k formuláři (neveřejná část
formuláře, resp. oddíl doplněný za/mimo formulář), která slouží, jako
podklad pro uveřejnění, ale neuveřejňuje se) připojili informaci o tom,
zda se jednání o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadaných v rámci
rámcové dohody.

 

Na základě výše uvedeného je možné identifikovat, které formuláře se
týkají oznámení uzavření rámcové dohody, a které minitendrů, resp.
veřejných zakázek zadaných v rámci rámcové smlouvy, a nedochází tudíž k
opakovanému započítání údajů.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/