Objekt v ulici U Vršovického nádraží č. 30

Olga Richterová vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádám o informace k objektu v ulici U Vršovického nádraží č. 30.

1) V jakém stádiu je příprava projektové dokumentace pro navrhované komunitní centrum? (viz http://socialniportal.praha10.cz/socialn...)
2) S jakými neziskovými organizacemi na projektu spolupracujete?
3) Kdo má možnost projektovou dokumentaci připomínkovat?

4) bych se ráda ujistila: nyní nemá objekt nikdo pronajatý a je volný?
5) Od jakého data je prázdný a jakým způsobem je zajišťováno, aby nechátral?

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Objekt v ulici U Vršovického nádraží č. 30“ bylo doručeno 02.11.2015 21:39:47 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-112392/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz