Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Daniela Pokorný prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Daniela Pokorný

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám vás o poskytnutí následujících informací:

1) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Crowd Safety s.r.o. (IČO: 09525823) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.

2) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti INDUS s.r.o. (IČO: 45787492) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.

3) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Gruntujeme s.r.o. (IČO: 08461414) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.

4) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Pavel Kaucký. (IČO: 71316647) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.

S přátelským pozdravem,

Daniela Pokorný

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.5.2023 13:54:10 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Objednávky a Faktury Náplavka elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.5.2023 13:54:10 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Objednávky a Faktury Náplavka",
bylo doručeno dne 23.5.2023 13:54:10 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1071236/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPLQ3OK6 a značkou MHMP 1096277/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 25.5.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor právní podpory.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Daniela Pokorný prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.