Objednávky a Faktury Náplavka

Daniela Pokorný vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Hlavní město Praha neměli požadované informace.

Daniela Pokorný

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám vás o poskytnutí následujících informací:

1) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Crowd Safety s.r.o. (IČO: 09525823) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.

2) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti INDUS s.r.o. (IČO: 45787492) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.

3) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Gruntujeme s.r.o. (IČO: 08461414) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.

4) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Pavel Kaucký. (IČO: 71316647) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.

S přátelským pozdravem,

Daniela Pokorný

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.5.2023 13:54:10 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Objednávky a Faktury Náplavka elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.5.2023 13:54:10 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Objednávky a Faktury Náplavka",
bylo doručeno dne 23.5.2023 13:54:10 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1071236/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPLQ3OK6 a značkou MHMP 1096277/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 25.5.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor právní podpory.