Obec přátelská rodině - využití finanční výhry

Ing. Vendula Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle informací ze zápisu ZM č. 5 ze dne 27. 5. 2015 bylo usnesením č.47 schváleno využití výhry ze soutěže Obec přátelská rodině ve výši 275.000,- Kč. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí byl v této souvislosti prezentován projekt „Rodinné toulání krajinou“.

V Kouřimském Zpravodaji ze srpna 2015 na straně 14 je uvedeno, že RM schvaluje výrobu 4 posezení pro přátelská zastavení, financovaných z této týhry:

Kalkulace nákladůna 1 posezení (pro 6 osob):
29.200 + DPH, tj. 6.132 Kč= 35.332 Kč
Celková cena za 4 posezení
116.800 + DPH, tj. 24.528 Kč = 141.328 Kč

Prosím o přesnou informaci, JAK a KDY bude využita zbývající částka z výhry tj. 133.672,- Kč.

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-1546/2015

Žádost o informace podle dotaz – Obec přátelská rodině – využití finanční
výhry

 

Vážená paní,

Zastupitelstvo města schválilo 27. 5. 2015, usnesením č. 47,  projekt
Rodinné toulání krajinou a jeho financování. Součástí projektu je kromě 4
míst k přátelskému posezení i umístění herních prvků k těmto místům a
interaktivní stezka podél Kouřimi. V současné době probíhají intenzívní
práce na projektu, finální vyúčtování bude k dispozici po 15. 10. 2015.

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ