Obec Březina IČO: 00509329, -info o stížnosti proti výši úhrady podle § 16a odst. 1 písm. d), zákona č. 106/1999 Sb ze dne 29.12.2016.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Středočeský kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jakým způsobem a kterého dne Vám Obec Březina, Březina č.p. 82, Loukov, PSČ 294 11, IČO: 00509329, doručila mojí stížnost proti výši úhrady podle § 16a odst. 1 písm. d), zákona č. 106/1999 Sb, kterou jsem dne 29.12.2016 odeslal na adresu OÚ Březina doporučeně poštou a se kterou se do dnešního dne nevypořádala.

2, Žádám Vás o sdělení informace, jakým způsobem se Krajský úřadu Středočeského kraje, IČO: 70891095, vypořádal s mojí stížností proti výši úhrady podle § 16a odst. 1 písm. d), zákona č. 106/1999 Sb, kterou jsem dne 29.12.2016 odeslal na adresu OÚ Březina doporučeně poštou a kterou byl OÚ Březina povinnen v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, postoupit KÚ Středočeského kraje.

Shalom,
Vít Veselý

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Obec Březina IČO: 00509329, -info o stížnosti proti výši úhrady podle § 16a odst. 1 písm. d), zákona č. 106/1999 Sb ze dne 29.12.2016.“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, RTF, GIF, TIF, JPG, JPEG, ZFO, P7S.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Obec Březina IČO: 00509329, -info o stížnosti proti výši úhrady podle § 16a odst. 1 písm. d), zákona č. 106/1999 Sb ze dne 29.12.2016.“, kterou jste 21.03.2017 12:45:47 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, RTF, GIF, TIF, JPG, JPEG, ZFO, P7S.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....