Povinný subjekt: Město Plasy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážené město, zastupitelé,
Dobrý den.
Vzhledem k poměrně plamenné diskuzi uvnitř obce, bych se rád zeptal, zda-li se i nadále u silnice I/27 počítá s pozicí dle projektu od spol. Sdružení Valbek-Metroprojekt zak.č.: 15PL22031 zveřejňené v aktualitách obce dne 19.9.2017. Nebo se s pozicí a umístěním silnice v krajině/mapě nějak významně hýbalo. Popřípadě zda-li jsou k dispozici nějaké další veřejné projekty, výkresy k tomuto tématu. Děkuji.

S přátelským pozdravem
Petr Kaška. Nebřeziny 79.

Josef Domabyl, Město Plasy

2 přílohy

Odpověď: Ve věci projektové dokumentace (DÚR) akce Plasy I/27 – obchvat se
počítá s pozicí projektu od společnosti Sdružení Valbek-Metroprojekt
zak.č.: 15PL22031. S pozicí obchvatu se významně     
                     nehýbalo. Projekty jsou ve stupni dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí – viz přílohy.

 

Ing. Josef Domabyl

tajemník MěÚ Plasy

602 486 764