Obce uplatňující místní koeficient u DzNV v roce 2018

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu/výčtu obcí, které k 1.1.2018 uplatňují
tzv. místní koeficient u daně z nemovitých věcí ve formátu
umožňujícím další zpracování, ideálně v tabulkovém procesoru.
Seznam by měl obsahovat minimálně název obce, výši uplatněného
místního koeficientu a číslo obce buď podle číselníku Českého
statistického úřadu nebo IČO.

Děkuji mnohokrát.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 09/01/2018 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]), zaevidována pod čj. 2324/18 a předána Odboru komunikace.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

3 přílohy

Vážená paní,

v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz.

s pozdravem

Monika Čmelíková

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Čmelíková,

děkuji za rychlé poskytnutí informací.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská