Obce uplatňující místní koeficient u DzNV v roce 2017

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu/výčtu obcí, které k 1.1.2017 uplatňují
tzv. místní koeficient u daně z nemovitých věcí ve formátu
umožňujícím další zpracování, ideálně v tabulkovém procesoru.
Seznam by měl obsahovat minimálně název obce, výši uplatněného
místního koeficientu a číslo obce buď podle číselníku Českého
statistického úřadu nebo IČO.

Děkuji mnohokrát.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla pčedána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 2829/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážená paní,
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 11. ledna 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Ve své žádosti žádáte
poskytnout informaci:
„žádám o poskytnutí seznamu/výčtu obcí, které k 1. 1. 2017 uplatňují tzv. místní koeficient
u daně z nemovitých věcí ve formátu umožňujícím další zpracování, ideálně v tabulkovém
procesoru.
Seznam by měl obsahovat minimálně název obce, výši uplatněného místního koeficientu a
číslo obce buď podle číselníku Českého statistického úřadu nebo IČO.“
K Vaší žádosti Vám podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím sdělujeme,
že požadované informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy ČR a to
cestou www.financnisprava.cz >Generální finanční ředitelství > Úřední deska GFŘ >
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Informace poskytnuté dle zákona
č 106/1999

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za poskytnuté informace.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská