Obce uplatňující koeficient 1,5 podle §11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí

Dotaz byl úspěšný.

Veronika Vašková

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu/výčtu obcí, které k 1.1. roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 uplatňovaly koeficient podle §11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí tzv. koeficient 1,5, ve formátu umožňujícím další zpracování, ideálně v tabulkovém procesoru.
Byla bych ráda, kdyby byl seznam vytvořen pro každý rok a obsahoval by minimálně název obce, druh stavby nebo jednotky, u kterých je koeficient uplatňován a číslo obce buď podle číselníku Českého statistického úřadu nebo IČO.

Děkuji mnohokrát.

S přátelským pozdravem,

Veronika Vašková

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 41076/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážená paní,
Generální finanční ředitelství obdrželo dne 18. dubna 2017 Vaší žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“). Ve své žádosti žádáte:
Žádám o poskytnutí seznamu/výčtu obcí, které k 1. 1. roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 a 2017 uplatňovaly koeficient podle §11 odst. 3 písm. b) zákona o dani
z nemovitých věcí tzv. koeficient 1,5, ve formátu umožňujícím další zpracování, ideálně
v tabulkovém procesoru.
Byla bych ráda, kdyby byl seznam vytvořen pro každý rok a obsahoval by minimálně název
obce, druh stavby nebo jednotky, u kterých je koeficient uplatňován a číslo obce buď podle
číselníku Českého statistického úřadu nebo IČO.
K Vaší žádosti Vám podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím sdělujeme,
že požadované informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy ČR a to
cestou www.financnisprava.cz >Generální finanční ře

Veronika Vašková

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

požadované informace jsem bohužel na stránkách Finanční správy ČR nenašla úplné, jednalo se pouze o prázdné složky. Pravděpodobně se někde stala chyba a do složek nebyly soubory nahrány. Chtěla bych Vás tedy požádat o nahrání chybějících souborů.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Veronika Vašková

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána na Odbor komunikace pod č.j. 44814/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Veronika Vašková

Povinný subjekt: Podatelna (GFŘ)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych se zeptat, jak to bude s mým dotazem, v odpovědi jsem našla pouze prázdné složky, jak jsem již psala v minulé zprávě.

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem,

Veronika Vašková

Bloudková Kateřina Mgr. (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Vážená slečno Vašková,

 

neprodleně po Vašem prvním dotazu byla provedena oprava souborů a byla
nahrána správná data. Pokud se Vám stále nezobrazují, vymažte, prosím,
paměť svého prohlížeče. Pokud se Vám správná data opět nezobrazí, tak až
budete mít otevřenou naši stránku, zmáčkněte ctrl + F5.

 

S pozdravem

 

Mgr. Kateřina Bloudková

 

Veronika Vašková

Povinný subjekt: Bloudková Kateřina Mgr. (GFŘ)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Bloudková,

mockrát děkuji za odpověď. Data se mi již zobrazila a ještě jednou za ně děkuji.

S pozdravem,

Veronika Vašková