NSS - vyjádření odpůrce

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace ohledně vyjádření odpůrce (tedy MV ČR) pro rozhodnutí NSS ohledně vydání rozhodnutí o povinnosti registrovat kandidátní listinu navrhovatelů pp. Tomio Okamury a Vladimíra Dlouhého pro nadcházející volbu prezidenta ČR:

a) kdo konkrétně připravoval vyjádření odpůrce (tedy MV ČR) - jméno a příjmení zaměstnance nebo zaměstnanců MV ČR, kteří toto vyjádření připravovali,

b) kdo na vyjádření odpůrce spolupracoval externě - jméno a příjmení osoby či osob (název v případě právnické osoby) mimo MV ČR, které dané vyjádření odpůrce připravovaly nebo byly při jeho přípravě konzultovány

c) smlouvy - v případě, že byly takové osoby v bodě b), potom smlouvu či smlouvy, dle které činnosti v bodě b) probíhaly - pokud je taková smlouva či smlouvy již na webu mvcr.cz, tak prosím o odkaz na tuto (tyto) smlouvu (smlouvy).

Děkuji,

s přátelským pozdravem,

Michal Škop

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.12.2012 22:23:33 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - NSS - vyjádření odpůrce elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.12.2012 22:23:33 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Automatická zpráva - tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Potvrzujeme, že Vaše podání (datová zpráva) ze dne: 13.12.2012 22:23:33 označené (předmět)
obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - NSS - vyjádření odpůrce podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail], bylo doručeno elektronické podatelně
Ministerstva vnitra a bylo označeno identifikátorem dokumentu: MVCRX01BGM7G, datum
označení: 14.12.2012 06:05:27.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu. To nevylučuje možnost, že Vaše podání
obsahuje elektronicky podepsané přílohy - elektronická podatelna ověřuje pouze elektronický
podpis celé datové zprávy (tj. ověřuje el. podpis zaslané e-mailové zprávy, ale neověřuje
existenci ani platnost el. podpisu připojené přílohy např. ve formátu PDF).

================================================================
Upozorňujeme Vás, že případná neexistence či neplatnost uznávaného elektronického
podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka může mít
právní důsledky pro další zpracování Vámi odeslané datové zprávy (např. existují právní
předpisy, které pro určité úkony vyžadují, aby jimi stanovené dokumenty byly pro účely
doručování prostřednictvím elektronické podatelny opatřeny elektronickým podpisem).
Pokud tato skutečnost nastane, budete ministerstvem vyzván k doplnění Vašeho podání
(datové zprávy).

Ministerstvo vnitra

Informace pro všechny,

2 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

------------------------------------------------
PID : MVCRX01BJA44
Značka : MV-142314-2/VS-2012
Skupina : Písemnost (vložená do spisu)
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - M-NL-SVEG-VS
Věc : Odpověď na žádost o iinformace dle z. č. 106/1999 Sb.
Věc podrobně : Odpověď na žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - kdo
se podílel na vyjádření MV pro NSS ve věci registrace kandidátních listin
pro prezidentské volby
Datum podání : 17.12.2012 09:42:41
Stav : Vložena do spisu (17.12.2012)
Stav spisu : Nevyřízeno
------------------------------------------------
Elektronické přílohy : LOGO MV, BEZ PODTISKU_016.doc