Novoroční ohňostroj

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informujte, zda město Kouřim rozhodlo uspořádat novoroční ohňostroj, event. komu, v jakém místě a v jakém čase bylo uděleno povolení tento ohňostroj v Kouřimi uspořádat.

Vzhledem k tomu, že na webu města se o uspořádání veřejně pořádaného ohňostroje nic neuvádí dovozuji, že ohňostroje probíhající již od 18 hodiny na Silvestra jsou akce nepovolené, které jsou v rozporu s ustanoveními Základní listiny práv a svobod.

Vysvětlete, přijměte odpovídající opatření a do příslušné vyhlášky pro budoucno zahrňte a stanovte taková pravidla, která budou respektovat základní právo občana na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

O přijatých opatřeních informujte elektronicky prostřednictvím portálu Informace pro všechny

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na dotaz:: Novoroční ohňostroj

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim

NAŠE ZN: KOU-2401 /2014
Vážená paní VÁŠ DOPIS ZN:
Ing. Marie Dvořáková ZE DNE: 31.12.2014
xxxxxxxxxx VYŘIZUJE: Ing. Josef Klouda
XXXXXXXX TELEFON: 321 783 231, 602 170 399
E-MAIL: [email address]
DATUM: 6. 1. 2015

Vážená paní inženýrko,

město Kouřim v roce 2014 novoroční ohňostroj nepořádalo. Město Kouřim nemá žádnou vyhláškou upřesňující možnost konání ohňostrojů nebo omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů.
Váš podnět na regulaci používání zábavné pyrotechniky bude přeložen radě města.

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ


Bank. spojení: KB Kolín IČ: 235482 E-mail: Instituce [Město Kouřim vyžaduje e-mail]
č.ú. 19-3425151/0100 DIČ: CZ 00235482 Tel. 321 783 230, 321 783 583, Fax: 321 783 231

ukázat citované pasáže