Novela změny zákona o svobodném přístupu k informacím

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Vážení,

podle informace sdělovacích prostředků (např. https://www.euro.cz/politika/vnitro-chce...) je nyní projednávána novela zákona o krizovém řízení, která má omezit právo na informace.

Podle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaké změny zákona o svobodném přístupu k informacím nyní povinný subjekt eviduje a zpracovává?
2. Plný text těchto návrhů, včetně důvodové zprávy, případně dalších příloh.
3. Které subjekty byly v souvislosti s těmito návrhy zahrnuty do připomínkového řízení a jejich reakce.

S přátelským pozdravem,

Michal A. Valášek

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Novela změny zákona o svobodném přístupu k informacím,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 23.11.2020 19:37:00
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05CH4E1.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

7 příloh

PID: MVCRX05CYYXF
Spis. značka: MV-187552-2/LG-2020
Odesilatel: M-SLA-LG
Věc: Poskytnutí informace

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

8 příloh

PID: MVCRX05CYYXF
Spis. značka: MV-187552-2/LG-2020
Odesilatel: M-SLA-LG
Věc: Poskytnutí informace

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz