Novela změny zákona o svobodném přístupu k informacím

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Vážení,

podle informace sdělovacích prostředků (např. https://www.euro.cz/politika/vnitro-chce...) je nyní projednávána novela zákona o krizovém řízení, která má omezit právo na informace.

Podle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaké změny zákona o svobodném přístupu k informacím nyní povinný subjekt eviduje a zpracovává?
2. Plný text těchto návrhů, včetně důvodové zprávy, případně dalších příloh.
3. Které subjekty byly v souvislosti s těmito návrhy zahrnuty do připomínkového řízení a jejich reakce.

S přátelským pozdravem,

Michal A. Valášek

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Novela změny zákona o svobodném přístupu k informacím,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 23.11.2020 19:37:00
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05CH4E1.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

7 příloh

PID: MVCRX05CYYXF
Spis. značka: MV-187552-2/LG-2020
Odesilatel: M-SLA-LG
Věc: Poskytnutí informace

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

8 příloh

PID: MVCRX05CYYXF
Spis. značka: MV-187552-2/LG-2020
Odesilatel: M-SLA-LG
Věc: Poskytnutí informace

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz