Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro jednání Vlády ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.12.2014 09:57:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Novela zákona o svobodném přístupu k informacím elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.12.2014 09:57:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Novela z...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 29.12.2014 06:23:56
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX0284O6F.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Michal Herudek, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Vážený pane,

 

Ministerstvo vnitra obdrželo Vaši žádost podle zákona o svobodném přístupu
k informacím o poskytnutí kopie materiálu „Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů“ pro jednání vlády České republiky. Kopie zmíněného
materiálu je přiložena jako příloha.

 

S pozdravem

 

 

 

Michal Herudek

odbor legislativy a koordinace předpisů

Ministerstvo vnitra