Nové runwaye; Budoucí dopravní projekce

Letiště Praha neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Letiště Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Následující otázka je položena v souvislosti s plánovaným zhotovením nové runwaye na Letišti Praha.

Prosím, poskytněte mi nejaktuálnější projekty na dopravní rozvoj, který by mohl obhájit vybudování nové runwaye. Prosím, zajistěte, že bude obsahovat co možná nejdetailnější analýzy dopravních typů (pasažéři/nákladní doprava, geografický původ/cílová destinace, nárůst za rok, atd.). Také prosím zajistěte, že dokument zahrnuje zásadní předpoklady (např. projekty pro budoucí rozvoj české ekonomiky, efekt klimatických změn, atd.). Pokud tyto informace máte k dispozici v angličtině, pak bych chtěl poprosit o obě jazykové verze - českou i anglickou.

Děkuji Vám

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

JANOUSKOVA Marika, Letiště Praha

4 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Marika Janoušková
Manažerka externí a interní komunikace

Letiště Praha, a. s./Prague Airport
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6

T +420 220 116 784
Fax +420 235 350 922
[1][emailová adresa]
[2]www.prg.aero

[3]cid:image001.jpg@01D41CFD.EFE0AE90

[4]cid:image003.jpg@01D42B15.22E1FBD0

 

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: JANOUSKOVA Marika

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za vaši odpověď.

Bohužel mi vaše odpověď neposkytla informace, které jsme požadoval. Je možné, že můj první dotaz nebyl zcela jasný, tak se pokusím specifikovat jakou přesně informaci hledám.

Nová runway je velice nákladný projekt. Před zahájením takového projektu, předpokládám, stát zvážil a rozhodl, že je zřejmá nutnost pro vybudování nové runwaye. Část podkladů, které od vás požaduji, by měly být prognózy budoucího dopravního růstu na letišti. Představuji si, že tyto prognózy, by následně měly být dodány spolu se zásadními předpoklady. Tyto dokumenty - prognózy by měly obsahovat (ale nejen) celkový ekonomický růst v České republice a ostatních relevantních zemích; možné dopady změn v ostatních druzích dopravy, např. vybudování vyskorychlostních železnic; možné dopady měnícího se přístupu vzhledem ke klimatickým změnám, atd. Věřím, že všechny tyto prognózy musely být předem připraveny. Mohou být částí nějakého širšího dokumentu, ale já se spokojím pouze s těmito několika prognózami a zásadními podpůrnými dokumenty, nepotřebuji celý dokument. Předpokládám, že tyto prognózy jsou rozděleny do kategorií: pasažéři vs. nákladní doprava, geografická destinace; prosím o zahrnutí co nejvíce možných detailů.

Také prosím zohledněte, že jsem občan, který používá tuto webovou stránku k položení dotazu a podle zákona stačí, když dotaz zodpovíte přímo přes tuto stránku. Není nutné posílat kopii doporučenou poštou a já na ní určitě netrvám. To vám dozajista ušetří čas i peníze, když nebudete zasílat takovouto odpověď poštou.

S pozdravem,

Richard Hunt

JANOUSKOVA Marika, Letiště Praha

4 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaší žádost o informace podle zákona 106/1999
Sb.

 

S pozdravem

 

Marika Janoušková
Manažerka externí a interní komunikace

Letiště Praha, a. s./Prague Airport
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6

T +420 220 116 784
Fax +420 235 350 922
[1][emailová adresa]
[2]www.prg.aero

[3]cid:image001.jpg@01D41CFD.EFE0AE90

[4]cid:image003.jpg@01D42B15.22E1FBD0

 

 

ukázat citované pasáže