Nový územní plán - plocha 1.74.P, druhý pokus

Ota Klekner vznesl tento dotaz dotaz na STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s projednáváním návrhu nového územního plánu
Statutárního města Liberec žádám o zaslání grafického zobrazení
plochy pro výstavbu tramvajové tratě v úseku Ruská - Krajinská -
Zhořelecká. Jde o trasu, která byla původně uvažována, ale nakonec
z návrhu ÚP Liberec vyřazena. Zejména mě zajímá grafické zobrazení
plochy 1.74.P ulice Krajinská.

S přátelským pozdravem,

Ota Klekner

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --
OD:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

20/6/2013

Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.