Nový územní plán - plocha 1.74.P

Ota Klekner vznesl tento dotaz dotaz na STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC neměli požadované informace.

Povinný subjekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s projednáváním návrhu nového územního plánu Statutárního města Liberec žádám o zaslání grafického zobrazení plochy pro výstavbu tramvajové tratě v úseku Ruská - Krajinská - Zhořelecká. Jde o trasu, která byla původně uvažována, ale nakonec z návrhu ÚP Liberec vyřazena. Zejména mě zajímá grafické zobrazení plochy 1.74.P ulice Krajinská.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ota Klekner

Moravcová Jana, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

Dobrý den,
dovoluji si Vás informovat, že pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu povinného subjektu a to dle § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádám Vás proto o zaslání žádosti na elektronickou podatelnu úřadu.

Přeji hezký den,

Jana Moravcová
odbor kancelář tajemníka
pověřená zastupováním vedoucí oddělení komunikace a informací

Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec

tel: 485 243 777
e-mail: [email address]
web: www.liberec.cz

ukázat citované pasáže