Nouzový stav a jeho nepřiměřená délka

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jaromír Vrobel

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

nerozumím potřebě stálého prodlužování nouzového stavu, který má být krajním a krátkodobým řešením nikoli opakovanou možností.

Prosím o přesně specifikovaný důvod posledního prodloužení v lednu 2021?

Dále mě zajímají kroky ministerstva vnitra, které vykonalo k tomu, aby nemusela vláda žádat o prodloužení nouzového stavu.

S přátelským pozdravem,

Jaromír Vrobel

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Nouzový stav a jeho nepřiměřená délka,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 28.1.2021 09:26:04
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05GLQWX.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

3 přílohy

PID: MVCRX05GUTFG
Spis. značka: MV- 12862-3/OBP-2021
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: Odpověd na žádost dle 106 - Jaromír Vrobel

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz