Nouzový stav a jeho nepřiměřená délka

Jaromír Vrobel vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jaromír Vrobel

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

nerozumím potřebě stálého prodlužování nouzového stavu, který má být krajním a krátkodobým řešením nikoli opakovanou možností.

Prosím o přesně specifikovaný důvod posledního prodloužení v lednu 2021?

Dále mě zajímají kroky ministerstva vnitra, které vykonalo k tomu, aby nemusela vláda žádat o prodloužení nouzového stavu.

S přátelským pozdravem,

Jaromír Vrobel

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Nouzový stav a jeho nepřiměřená délka,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 28.1.2021 09:26:04
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05GLQWX.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

3 přílohy

PID: MVCRX05GUTFG
Spis. značka: MV- 12862-3/OBP-2021
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: Odpověd na žádost dle 106 - Jaromír Vrobel

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz