Nosič kol na tažné zařízení

Martin Stein vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o informaci, jak správně používat SPZ (Registrační značku), při užití nosiče kol na tažné zařízení, které zakrývá zadní RZ na autě. Na internetu kolují rozporuplné informace, že při použití nosiče ve zmíněném případě, je nutné zakoupit a použít třetí RZ. Na oficiálních stránkách MDČR ani v zákoně č. 361/2000 Sb. tuto informaci nejsem schopen dohledat,
Dotaz zní, zda je zcela v souladu s pravidly silničního provozu sundání zadní RZ z auta a nasazení do rámečku nosičie kol? Auto tedy v danou chvíli není osazeno zadní RZ, která je přemístěna na nosič. Považuje se namontovaný nosič jízdních kol jako SOUČÁST auta a je přemístění zadní RZ na nosič zcela v pořádku a nemohu být za toto pokutován PČR?

S přátelským pozdravem,

Ing. Martin Stein

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 5.6.2019 08:34:55
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Nosič kol na tažné zařízení

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 5.6.2019 08:34:55
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Nosič kol na tažné zařízení

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #7778 e-mail] ??

 

Naše č. j. 195/2019-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace ze dne 5. 6. 2019 – odpověď

 

Vážený pane,

 

            dne 5. 6. 2019 byla Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace,
doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Tato žádost byla zaevidována podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
30535/2019-MD-CKDP. V žádosti požadujete, cit.: „ …  jak správně používat
SPZ (Registrační značku), při užití nosiče kol na tažné zařízení, které
zakrývá zadní RZ na autě. Na internetu kolují rozporuplné informace, že
při použití nosiče ve zmíněném případě, je nutné zakoupit a použít třetí
RZ. Na oficiálních stránkách MDČR ani v zákoně č. 361/2000 Sb. tuto
informaci nejsem schopen dohledat,

Dotaz zní, zda je zcela v souladu s pravidly silničního provozu sundání
zadní RZ z auta a nasazení do rámečku nosičie kol? Auto tedy v danou
chvíli není osazeno zadní RZ, která je přemístěna na nosič. Považuje se
namontovaný nosič jízdních kol jako SOUČÁST auta a je přemístění zadní RZ
na nosič zcela v pořádku a nemohu být za toto pokutován PČR?…“.

 

Dotaz Vaší žádosti nespadá pod InfZ, neboť informační povinnost se v rámci
tohoto zákona kromě jiného nevztahuje na poskytování právních výkladů či
vhodných postupů v určitých situacích. Nicméně věcně příslušný Odbor
provozu silničních vozidel Vám nad rámec zákonných povinností poskytuje
následující informaci.

 

Nákup a použití třetí registrační značky na nosné zařízení vyplývá ze
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.
307/1999 Sb. Toto řešení umožňuje komfortní používání nosičů kol bez
nutnosti montáže registrační značky (dále jen „RZ“)  při každém použití
nosiče, ale není to jediná možnost, jak postupovat.

 

Jiným možným řešením, pokud třetí RZ na dané vozidlo není k dispozici,  je
přemístění RZ ze zadní části vozidla na nosič. Nosič je poté považován za
součást vozidla a tvoří jeho zadní část.

 

Uvedené možnosti použití RZ na předmětném typu nosiče kol byly v minulosti
sděleny Policii ČR.

 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním
orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů
zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn
podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž
přípravě se podílí.

       

             S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec

 

 

[3]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[4]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [5]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[6]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[7]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7778 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
4. https://twitter.com/min_dopravy
5. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
6. https://cz.linkedin.com/company/minister...
7. http://www.dopravniinfo.cz/