Nominace na udělení cen MČ Praha 7 a ocenění ZMČ Praha 7 v roce 2016

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací souvisejících s udělením cen MČ Praha 7 a ocenění Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016.

1. Žádám o zaslání všech návrhů na ocenění, které MČ Praha 7 obdržela, tj. úplný seznam všech nominovaných, včetně nominující osoby a zdůvodnění.
2. Žádám o informaci kdy, kým a jakým způsobem byli z tohoto seznamu vybráni koneční ocenění.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

VED KST Strnadová Michaela PaedDr.,

2 přílohy

Vážený pane,

 

na Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím ze dne 16.11.2016, zaevidovanou pod č.j.: MČ P7 060216/2016,
v souvislosti s udělením cen MČ Praha 7 a ocenění Zastupitelstva MČ Praha
7 v roce 2016, podávám následující informace.

 

1. Na základě Vašeho požadavku v příloze uvádím kompletní seznam všech
nominovaných osob na Cenu MČ Praha 7 a Ocenění Zastupitelstva MČ Praha 7,
včetně nominující osoby a zdůvodnění.

 

2. Držitele ceny a ocenění vybrala a navrhla Rada MČ Praha 7 svým
usnesením č. 1090/16 ze dne 01. 11. 2016. Návrh následně postoupila ke
schválení Zastupitelstvu MČ Praha 7, které tak učinilo svým usnesením č.
0167/16 ze dne 14. 11. 2016.

 

S pozdravem

 

PaedDr. Michaela Strnadová

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

vedoucí odboru

 

e-mail: [1][emailová adresa]

tel. č.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218, 2. patro

 

[2]cid:image002.jpg@01D1802D.637C7700

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular