Náklady na služebnu městské policie

Jana Konečná vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Brno-Kohoutovice

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Brno-Kohoutovice měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jana Konečná

Povinný subjekt: Městská část Brno-Kohoutovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení celkové sumy v Kč, kterou vynaložila MČ Brno-Kohoutovice ze svého rozpočtu na provoz služebny městské policie a platy strážníků v Brně-Kohoutovicích za rok 2012.

S přátelským pozdravem,
Jana Konečná