Nezveřejňované informace

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o vysvětlení, z jakého důvodu nebyly zveřejněny Vámi poskytnuté informace, a to :

1/ Výroční zprávy o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za roky 2008,2009,2010,2011 a 2012 - informace (se zpožděním) poskytnuta 1.7.2013
2/ Průměrná roční mzda starostky Mgr.Zuzany Čihákové za roky 2008,2009,2010,2011 a 2012 - informace (se zpožděním) poskytnuta 1.7.2013

Dle § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb. má povinný subjekt povinnost zveřejnit poskytnutou informaci do 15 dnů od jejího poskytnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup tj. na internetu (zpravidla na webu povinného subjektu.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

K Vaši žádosti o vysvětlení  ze dne 4. 9. 2013 sděluji:

Opožděná odpověď na Vaši žádost byla způsobena povodní a následným řešením
pomoci postiženým kouřimským rodinám, které do dnešního dne nebydlí zpět
ve svých domech.

S pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

reaguji na Vaše vyjádření ze dne 10.9.2013.

Dovoluji si obrátit Vaši pozornost na skutečnost, že jsem nepožadovala vysvětlení k Vámi opožděně poskytnutým informacím.
Můj jasně formulovaný dotaz spočívá v požadavku na vysvětlení, z jakého důvodu jste opožděně poskytnuté informace ani po více jak dvou měsících ještě na webu města Kouřim nezveřejnili tak, jak Vám to zákon č. 106/1999 Sb. ukládá( tzn. do 15 dní od jejich poskytnutí).

Vaše odpověď ze dne 10.9.2013 je v tomto smyslu zcela irelevantní.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

s odvoláním na můj dotaz ze dne 4.9.2013 týkající se nezveřejňování informací podávám tímto v souladu s ustanovením § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
s t í ž n o s t
na postup při vyřizování této mé žádosti.

Dne 10.9.2013 jsem od Vás obdržela zcela vyhýbavou a nedostatečnou odpověď, která s mým dotazem navíc nemá nic společného. Ve zbytku nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.
V mém dotazu konkrétně jmenované Vaše odpovědi na mé předchozí dotazy nebyly dosud také zveřejněny, resp. na webu Města Kouřim není a nebyla za dobu platnosti Inf zveřejněna ani jediná odpověď na dotaz vznesený podle zák.106/1999 Sb.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Marie Dvořáková
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle InfZ

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--
Sken dopisu zaslaného paní Dvořákové poštou.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje ze dne 23.12.2013 týkající se opakované
stížnosti k dotazu Nezveřejňované informace.