Nezveřejněné listiny v OR

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Mimoň měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Petr Novotný

Povinný subjekt: Město Mimoň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den. Město Mimoň je m.j. zřizovatelem organizací Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace a Zahradnictví Mimoň , s.r.o. Tyto organizace neplní svojí povinnost dle § 72 odst. 2 rejstříkového zákona, kdy neukládají příslušné listiny ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. Žádám o zveřejnění v OR, případně dodání listin na mojí email .adresu.

S přátelským pozdravem,

Petr Novotný

Petr Novotný

Povinný subjekt: Město Mimoň

Upomínka podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Registruji nedodání odpovědi v zákonné lhůtě na můj dotaz ve věci ,,
Nezveřejněné listiny v OR v zákonem daném termínu.". Žádám o vysvětlení, jinak budu nucen postupovat dle zákonem daných krocích.

S přátelským pozdravem,

Petr Novotný, Mimoň