Nezodpovězené dotazy z Diskuzního fóra II.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní magistro,

odvolávám se na Vaše sdělení ze dne 13.7.2015, s jehož obsahem zásadně nesouhlasím. Považuji za nezbytné zopakovat podstatu mého (mých) dotazů, s jejichž zněním i věcném obsahem se seznámily celé stovky kouřimských občanů a ani po uzavření Diskuzního fóra nemůže být o jejich autenticitě žádných pochybností.

1/ Předmětem mého dotazu vzneseného na Diskuzním fóru města v kategorii Dotazy na radnici na straně 2 tématu Kouřimské náměstí byl prostý požadavek na objasnění zcela rozdílného přístupu i následných zcela rozporuplných rozhodnutí města ve dvou téměř identických případech. Na jedné straně na témže Diskuzním fóru i stejné kategorii popsaný případ, kdy město Kouřim vyhovělo občanům a na jejich požadavek na odstranění obecní lavičky reagovalo vstřícně, na straně druhé můj požadavek na odstranění lavičky, který jste podnes nevzali v úvahu.
Ve věci podstatné a zcela zásadní byla ale skutečnost, že to bylo samo město Kouřim, které přímo z hodiny na hodinu bez jakéhokoli předchozího upozornění údajně vyhovělo přání jedné osoby a v květnu 2008 nechalo umístit obecní lavičku do bezprostřední blízkosti mého domu, doslova přímo pod má okna. Lavička se obratem stala dětmi i dospělými hojně navštěvovaným centrem "multifunkčního hřiště" s celým souborem nejrůznějších časově i místně nelimitovaných aktivit a veřejné prostranství pod mými okny do té doby sloužící výlučně obecnému užívání "jen tak" změnilo svůj původní status a nám zcela zásadním způsobem změnilo život. Po léta trvající obtěžování hlukem bylo tím nejmenším omezením, kterému jsme díky osazení lavičky byli nuceni čelit. Město Kouřim se v roce 2008 dopustilo zřejmého zásahu do pokojného stavu, který se vytvořil a nerušeně trval po celá desetiletí. Správní orgán, na který jsem se obrátila se žádostí o poskytnutí ochrany pokojnému stavu v souladu s § 5 občanského zákoníku však poskytnutí takové ochrany opakovaně odmítal.

2/ Na moji otázku (viz předchozí bod 1) jste zcela nepochopitelně reagovala zveřejněním Vašeho dopisu z roku 2006 (navíc se týkal úplně jiné věci) a bez toho, aniž byste požadované vysvětlení poskytla, obvinila jste mne z údajného podání celkem osmi trestních oznámení. Tentýž den, tj. 17.3.2015 jsem Vás vyzvala k doložení Vašeho tvrzení a upozornila Vás - pokud své tvrzení odpovídajícím způsobem nedoložíte - na nebezpečí pro Vás z této skutečnosti vyplývající, což jste ovšem ani do dnešního dne neučinila. Tímto nesmyslným, nepravdivým a zcela absurdním obviněním mé osoby jste pouze potvrdila, kdo mi asi přidělil nálepku potížisty a stěžovatele (kterou mne v mezičase častovali - samozřejmě anonymně - Vaši příznivci na webu Kouřimák).

3/ Dne 21.5.2015, po té, co jste namísto krátké a stručné odpovědi (na témže Diskuzním fóru města v kategorii Dotazy na radnici strana 3 téma Kouřimské náměstí) uštědřila tazateli "lekci" citací článku 10 Listiny základních práv a svobod a po té, co jste ani po víc jak dvou měsících na mé dotazy nereagovala, jsem Vám Vašimi slovy připomněla, že zatímco sama nepochopitelně útočíte na čest i dobré jméno druhých, jejich případné námitky bagatelizujete, na jejich konkrétně položené dotazy neodpovídáte, se s tou největší samozřejmostí snad domníváte, že Vaše smyšlené nepravdivé výroky i účelově interpretovaná "pravda" se stane pravdou jen proto, že jste ji vyřkla Vy a že Vy k tomu nepotřebujete dokládat žádné důkazy.
Ráda bych Vás upozornila, že před zákonem jsme si všichni rovni a že překrucování faktů - i když je Vám vlastní - Vás v mém případě nezbaví odpovědnosti za nařčení která jste opakovaně, veřejně, navíc jako veřejný činitel (písemně) vyslovila, aniž jste se vůbec pokusila je jakýmkoli způsobem doložit.

Závěrem si dovoluji zrekapitulovat :
1/ Dlužíte mi odpověď na můj dotaz ad 1/
2/ Dlužíte mi odpověď na můj dotaz ad 2/
3/ Dlužíte mi písemnou omluvu ad 2/ a ad 3/

Pokud jde o termín, který jste od odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra obdržela, tj. 20.červen 2015, jsem nucena konstatovat, že jste tento termín nedodržela, i když jste se všemožně a opakovaně pokoušela tuto skutečnost zastřít.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Č.j.:  KOU -1272/2015

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím – Nezodpovězené dotazy z Diskusního fóra II

 

Vážená paní,

ohledně lavičky na Novém Městě jste obdržela písemně odpovědi řešené
v rámci § 5 Městským úřadem Kouřim. Na fóru jste dotaz ohledně lavičky
směrem k městu nevznesla. Dopis z roku 2006 souvisí s pohybem lidí v ulici
Nové Město. Lavička z Mírového námětí byla přemístěna z důvodu opakovaného
nepořádku u lavičky a rušení nočního klidu těmi, kteří ji v noci užívali.

Vaše pohoršení ohledně trestních oznámení považuji za absolutně absurdní.
Spolu se dvěma dalšími jste podala 7 podání v roce 2014 a 1 v roce cca
2009 samostatně.

K tématu kouřimské náměstí tazatel s uživatelským jménem Klouda vznesl
dotaz, kdo platí ubytování v penzionu kde dočasně bydlí Nedvědovi a kdo
jim platí stavbu domu v Podskalí a zda je pravda, že jejich děti mají
problémy ve škole. Na základě tohoto dotazu jsem odpověděla:

Odpověď naleznete v Listině základních práv a svobod, článek 10.

Cituji:

Článek 10

1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest,
dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
rodinného života.

3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Na dobré jméno druhých rozhodně neútočím, ani jsem neútočila. Veškeré
informace, které jsem podala a podávám se vždy zakládaly na pravdě. Nikoho
nenapadám a má korespondence je slušná a taktní. Celý bod č. 3 není
objektivní.

S pozdravem

Mgr. Zuzana Čiháková

starostka

 

Klouda zanechal/a poznámku ()

Souhlas a moje podpora dotazu.

ing.Marie Dvořáková zanechal/a poznámku ()

Děkuji za podporu, na odpovědi i nadále trvám, viz Nezodpovězené dotazy z Diskuzního fóra III.

Klouda zanechal/a poznámku ()

Ona si prostě dělá co chce, ale do kdy ???????