Nezodpovězené dotazy z Diskuzního fóra

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle sdělení, které jsem obdržela od odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra ze dne 4.6.2015 Vám byl dopisem čj. MV-61181-8/ODK-2015 ze dne 14.5.2015 stanoven termín 20.červen 2015 k nápravě shledaných nedostatků z provedené kontroly.

Do dnešního dne jsem ale neobdržela odpovědi na své dotazy vznesené na Diskuzním fóru

- dne 17.3.2015 - týkající se mého požadavku na identifikaci(obsahu a časové přímky) starostkou Mgr.Čihákovou tentýž den, tzn. 17.3.2015 zveřejněného nařčení mé osoby z titulu údajného podání celkem osmi(8) trestních oznámení

a

- ze dne 21.5.2015, kterým jsem požadovala písemnou omluvu za poškození a očernění mého dobrého jména i mé cti. Starostka Mgr. Čiháková - navíc jako veřejný činitel - nereagovala na můj předchozí požadavek ze dne 17.3.2015, svoje tvrzení nijak nedoložila a na dotaz vůbec nereagovala.
Neopodstatněné a ničím nepodložené nepravdivé tvrzení nesoucí výrazné znaky k naplnění trestného činu pomluvy starostka Mgr. Čiháková nikterak nevysvětlila ani se je nepokusila obhájit, a požadovanou písemnou omluvu neposkytla.

Vzhledem k tomu, že termín 20.červen 2015 stanovený ODK MV již dávno uplynul, shledávám Vám stanovený termín určený k nápravě Vašich nedostatků z provedené kontroly za nesplněný a Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy očekávám obratem.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Č.j.:KOU- 1183/2015

Odpověď na žádost o informaci  - Nezodpovězené dotazy z Diskusního fóra

 

Vážená paní inženýrko,

1) K Vaší žádosti o informaci Vám:

Celkem město Kouřim odpovídalo v roce 2015 Policii ČR na 7 Vašich podnětů.
V roce 2009 já sama odpovídala na jeden Váš podnět. Kolik podnětů jste ve
skutečnosti podala na město Kouřim, popř. na mě samotnou, musíte vědět
ovšem Vy sama.

2. Další část Vaší žádosti neobsahuje dotazy. Já jsem Vás nepoškodila,
neočernila jsem Vaše dobré jméno, ani jsem jinak nezasáhla do jakýchkoliv
Vašich práv, proto vezměte na vědomí, že nemám za co se Vám omlouvat, a
 proto se Vám neomluvím.

Já sama proto považuji záležitost „omluvy“ tímto za ukončenou.

Mgr. Zuzana Čiháková

starostka