Nevyřízená stížnost

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vysvětlete, jaká mně neznámá privilegia Vás opravňují porušovat zákonná ustanovení nejen zákona č. 106/1999 Sb. a bez dalšího ani po víc jak dvou měsících nereagovat na Stížnost, která Vám byla doručena dne 16.6.2016, navíc opatřena mým elektronickým podpisem.

Stížnost jste nevyřídili ani po té, co Krajský úřad Středočeského kraj - jemuž byla předmětná stížnost zaslána v kopii - Vám tuto opakovaně postoupil dne 23.6.2016 k učinění opatření dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1308/2016

Žádost o informace podle dotazu – Nevyřízená stížnost

 

Paní, pane,

na základě Vaší žádosti Vám opětovně zasíláme anonymizované zápisy z rady
města Kouřim za rok 2015.

K nahlédnutí v tištěné podobě jsou k dispozici ve II. patře radnice.

 

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník