Neveřejná příloha usnesení Rady č.436 z 11.6.2013 atd.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí:
1. Neveřejné přílohy usnesení Rady č.436 z 11.6.2013 k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 222 ze dne 8.4.2013 k posouzení možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty.
2. Současně žádám o sdělení důvodu, proč je tato příloha neveřejná.
3. Pokud není obsahem požadované přílohy kompletní zadání pro vypracování posudku, žádám o jeho zaslání. A to včetně následné dosavadní komunikace s Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky.
4. Po obdržení vypracovaného odborného posouzení Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky, žádám o jeho zaslání.

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Městská část Praha 2

1 příloha

  • Attachment

    foi request 461 a2817a5e infoprovsechny.cz 82c830c5a6a0e728691ab06d5cd24eda.zip

    3K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny, byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme
elektronická podatelna MČ Praha 2

-----------------------------------------------------------------------
Na tuto zprávu neodpovídejte, protože byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.

Informace pro všechny,

4 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Černá Lucie
Městská část Praha 2

1/7/2013

Vážený pane Mikulo,
v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost a 3 přílohy k této odpovědi.

S pozdravem
Mgr. Lucie Černá
odbor Kancelář tajemníka
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20
tel.: 236 044 368
e-mail: [[1]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městská část Praha 2 k vyřízení mé žádosti 'Neveřejná příloha usnesení Rady č.436 z 11.6.2013 atd.'.

K bodu 3. žádosti.
Domnívám se, že v odpovědi chybí minimálně:
- Akceptace požadavku Městské části Praha 2 na vypracování "odborného posouzení" ze strany Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.
- Objednání "odborného posouzení" Městskou částí Praha 2 u Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Mj. s uvedením ceny a termínem plnění.

K bodu 4. žádosti.
Budu muset podat novou žádost až se dozvím, že již bylo předáno "odborné posouzení"?

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/neveejn...

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Městská část Praha 2

1 příloha

  • Attachment

    foi request 461 a2817a5e infoprovsechny.cz 63aa7300f5a54301d2b93d140d775de8.zip

    3K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny, byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme
elektronická podatelna MČ Praha 2

-----------------------------------------------------------------------
Na tuto zprávu neodpovídejte, protože byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.

Roman Mikula zanechal/a poznámku ()

Podle "Odpov na 106 Mikula 23.7.2013.pdf" by mi mělo být zasláno požadované "odborné posouzení Ústavu státu a
práva Akademie věd České republiky" dne 21.8.2013.

Informace pro všechny,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Černá Lucie
Městská část Praha 2

23/7/2013

Vážený pane Mikulo,

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace.

 

S pozdravem

 

Mgr. Lucie Černá

odbor Kancelář tajemníka

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20

tel.: 236 044 368

e-mail: [[1]email address]

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...

Roman Mikula zanechal/a poznámku ()

Odpověď Městské části Praha 2 z 1.7.2013, zveřejněná na http://urad.praha2.cz/19815_Informace-po..., neobsahuje zaslané přílohy č. 1-3 (na rozdíl od odpovědi z www.infoprovsechny.cz).
(Zveřejněna není ani další komunikace ve věci doplnění odpovědi z 9.7. a 30.7.2013.)

Infromace pro všechny o.s.,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Černá Lucie
Městská část Praha 2

22/8/2013

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Mikulo,

v přílohách Vám zasílám doplňující odpověď na Vaši žádost o poskytnutí
informace – právní stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR a právní
stanovisko MV ČR.

 

S pozdravem

Mgr. Lucie Černá

odbor Kancelář tajemníka

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20

tel.: 236 044 368

e-mail: [[1]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...