Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Daduna Stibora prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Neuznavané laboratorní testy na paměťové protilátky z krve

Čekáme, až si Daduna Stibora přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Daduna Stibora

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

v prosinci loňského roku byl manžel pozitivně testován na coronavirus. Já jsem s ním byla v karanténě a po 5 dnech šla na PCR testy, které byly negativní. Po dalších 5 dnechjsem ale dostala silnou rýmu a ztratila při tom čich (v délce trvání cca 2,5 měsíce). Protože mne zajímalo, jestli jsem i přes negativní PCR test covid prodělala, zaplatila jsem si po měsíci test z krve na IgG protilátky a tento test vyšel pozitivní (hraniční hodnota 1,1, mě bylo "naměřeno" 6,66), takže je jasné, že "ho" mám za sebou.
Z tohoto důvodu nevidím důvod se jít očkovat, protože přirozeně získané protilátky jsou určitě lepší než ty získané očkováním, zvlášť když dnes 21. 05. 2021 vláda změnila uznávání bezinfekčnosti z 90 dnů na 180, takže jsem ještě v této "hájené" době.
Proto by mne zajímalo, proč mám "trpět" jen proto, že má lékařka mne nevede jako pacienta s prodělaným covidem, i když mám "papír" z laboratoře, že jsem covid prodělala.
Bohužel to vypadá, že díky tomu, nebudu mít nárok ani na covid pas. A nejspíš je nás bude takových mnohem více.
Jak se budou řešit tyto situace? Proč nejsou laboratorně provedené testy z krve na protilátky uznávány jako platné??

Děkuji za odpověď
Daduna Stibora

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.5.2021 20:26:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Neuznavané laboratorní testy na paměťové protilátky z krve elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 21.5.2021 20:26:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
24.5.2021 07:07:32

Vaše zpráva ze dne: 21.5.2021 20:26:24
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Neuznavané laboratorní testy na paměťové protilátky z krve
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G5GB5
Datum zaevidování: 24.5.2021 06:50:58

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
24.5.2021 07:07:32

Your message - dated 21.5.2021 20:26:24
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Neuznavané laboratorní testy na paměťové protilátky z krve
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01G5GB5
Date of registration: 24.5.2021 06:50:58

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GE42H
značka: MZDR 21838/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 10.06.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 21838_003.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Daduna Stibora prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.