Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Sviták Adam prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

neuspokojené žádosti azylové domy Západočeský kraj

Čekáme, až si Sviták Adam přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den
Vážená paní, vážený pane,

Dovolil bych si požádat o informaci o počtu neuspokojených žádostí o následující sociální služby : azylové domy, odborné sociální poradenství, sociální aktivizace za rok 2015 pro Západočeský kraj (popř.pokud by bylo možné pro spadající okresy).

S přátelským pozdravem,

Sviták Adam

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - neuspokojené žádosti azylové domy Západočeský kraj" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 8. 11. 2016 12:26:16, zaregistrováno bylo dne: 8. 11. 2016 13:52:10 pod číslem jednacím: MPSV-2016/239613.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Sviták Adam zanechal/a poznámku ()

Informace přesně tak jak jsem potřeboval i s upozorněním na mou chybu v dotazu a vysvětlení.Naprosto splněno vše co jsem očekával.Velmi děkuji

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Ministerstvo práce a sociálních věcí

14/11/2016

číslo jednací MPSV-2016/239613-161/1

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Sviták Adam prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.