Nesrovnalosti ve výroční zprávě za rok 2013

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

k Výroční zprávě za rok 2013 vydané dne 9.4.2014 - vysvětlete rozpor v obsahu věty :

1/ "V roce 2013 BYLA podána ŽÁDNÁ stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace", a to

2/ ve vazbě na tamtéž v tabulce uvedeném údaji o počtu stížností dle § 16a InfZ (uvádíte počet stížností 5)

3/ když ustanovení obsažené v § 16a InfZ hovoří výlučně o "Stížnostech na postup při vyřizování žádostí" o informace

4/ Další chybou je i nesprávný údaj o celkovém počtu stížností, kterých bylo podáno celkem 6.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

V příloze vyjádření Města Kouřim zaslané tazatelce poštovním dopisem.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

vracím se k Vaší odpovědi na můj dotaz týkající se tématu Nesrovnalosti ve výroční zprávě za rok 2013.

Vámi uvedený údaj o počtu stížností dle § 16a InfZ je nesprávný.

Dle mých údajů (m.j. pod níže uvedenými názvy tématů přehledně uvedených na Informace pro všechny a kde si toto mé tvrzení můžete velmi snadno ověřit) byla k mým dotazům

1/ na téma Nezveřejňované informace - dotaz ze dne 4.9.2013 - podána stížnost na postup ze dne 14.10.2013 a opakovaná stížnost ze dne 5.12.2013
2/ na téma Mytí vozidel na veřejném prostranství - dotaz ze dne 27.9.2013 - stížnost na postup ze dne 20.10.2013 a opakovaná stížnost zë dne 5.12.2013
3/ na téma Nezveřejňování informací poskytnutých dle InfZ - dotaz ze dne 28.9.2013 - stížnost na postup ze dne 19.10.2013 a opakovaná stížnost ze dne 5.12.2013.
Nešlo tedy o duplicitně podanou stížnost, ale o řádnou a opakovanou stížnost jako ü předchozích dotazů.

Věcně se dotaz ad 3/ týkal úplně jiné věci. KÚ Středočeského kraje reagoval pouze na stížnost z 19.10.2013, na opakovanou stížnost z 5.12.2013 již nereagoval, neboť zřejmě předpokládal, že stejnou odpověď jako u tématu ad 1/ - ."..že jste o své povinnosti zveřejňovat informace nevěděli...", budete nejspíš aplikovat i na dotaz ad 3/.

Opakovaně prosím, abyste odpovědi na mé dotazy zasílali vždy na adresu portálu Informace pro všechny a neopomíjeli vždy uvést název tématu, pod kterým byl dotaz vznesen (v tomto případě Nesrovnalosti vë výroční zprávě za rok 2013).

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

vracím se k Vaší odpovědi na můj dotaz týkající se tématu Nesrovnalosti ve výroční zprávě za rok 2013.

Vámi uvedený údaj o počtu stížností dle § 16a InfZ je nesprávný.

Dle mých údajů (m.j.pod níže uvedenými názvy tématů přehledně uvedených na Informace pro všechny a kde si můžete toto mé tvrzení velmi snadno ověřit)byla k mým dotazům

1/ na téma Nezveřejňované informace - dotaz ze dne 4.9.2013 - podána stížnost na postup dne 14.10.2013 - opakovaná stížnost pak 5.12.2013
2/ na téma Mytí vozidel na veřejném prostranství - dotaz ze dne 27.9.2013 - stížnost na postup dne 20.10.2013 - opakovaná stížnost ze dne 5.12.2013
3/ na téma Nezveřejňování informací poskytnutých dle InfZ - dotaz ze dne 28.9.2013 - stížnost na postup dne 19.10.2013 - opakovaná stížnost pak ze dne 5.12.2013
Nešlo tedy o duplicitně podanou stížnost, ale o řádnou a opakovanou stížnost jako u předchozích dotazů.

Věcně měl dotaz ad 3/ zcela jiný obsah. KÚ Středočeského kraje reagoval pouze na stížnost ze dne 19.10.2013, na opakovanou stížnost z 5.12.2013 již nereagoval,neboť zřejmě předpokládal, že u tohoto dotazu budete zřejmě reagovat obdobně jako u dotazu ad 1/ tzn. .."že jste (do té doby) o své povinnosti zveřejňovat odpovědi na dotazy položené v rámci InfZ nevěděli".

Opakovaně prosím, abyste své odpovědi na mé dotazy adresovali výlučně portálu Informace pro všechny a v žádném případě neopomíjeli uvádět název tématu, kterého se dotaz týkal
(v našem případě Nesrovnalosti ve výroční zprávě za rok 2013)

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

postrádám Vaši reakci na můj přípis týkající se konkrétních připomínek k obsahu Vašeho sdělení ze dne 5.5.2014 k tématu Nesrovnalosti ve výroční zprávě za rok 2013.

Vaše stanovisko a příslušné úpravy ve Výroční zprávě za rok 2013 očekávám obratem.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková zanechal/a poznámku ()

Navrhuji tento dotaz považovat za částečně zodpovězený. Město Kouřim již odpovědělo. Obsah byl ovšem zavádějící a na další dotazy již nereflektuje.
Věcný obsah odpovědi není zdaleka tak rozporuplný a závažný, abych na opravě a odpovědi musela trvat.