Nesplněné usnesení zastupitelstva města

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zastupitelstvo města Kouřim na svém zasedání dne 26.10.2015 většinou hlasů přijalo usnesení, že trvá na uplatnění sankce ve výši Kč 2,000.000,- směrem k firmě Silnice Čáslav-Holding a.s. z důvodu nedodržení jejích závazků vůči městu Kouřim vyplývajících ze Smlouvy z 15.11.2011 a následných dodatků, dále pak z titulu nedodržení závazků převést pozemek p.č. 2241/3 zpět na město Kouřim.

Usnesení vedené pod číslem 93/2015 bylo podle skutečnosti jako nesplněné uváděno po celý rok vždy ve všech následných zápisech z jednání zastupitelstva v kategorii nesplněných usnesení, ovšem jen do 26.10.2016 - viz zápis č. 9.

V následném zápise ze zasedání č.10 ze dne 30.11.2016 náhle ze seznamu nesplněných usnesení mizí a zcela nepochopitelně se bez dalšího objevuje ve splněných!?

Předložte dokument, kterým lze splnění předmětného usnesení č. 93/2015 ze dne 26.10.2015 doložit.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 497/2017 ze dne 15. 2. 2017

 

Žádost o informace podle dotazu – Nesplněné usnesení zastupitelstva města

 

Pane, paní,

usnesení č. 93 ze zasedání zastupitelstva města dne 26. 10. 2015 se
považuje za splněné z toho důvodu, neboť věc, kterou se dané usnesení
zabývá, je nadále řešena a rozebrána v usneseních č. 202, 203 a 204 ze
zasedání zastupitelstva města dne 27. 9. 2016.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník