ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v zápisu č.6 ze zasedání zastupitelstva dne 29.6.2016 se jako další objevuje v seznamu nesplněných usnesení č. 128/2016, které úkoluje firmu TOTAL projednat se správou mostu a DI změnu dodatkové tabulky o tonáži mostu a vypracováním informačního textu do KZ.

Předložte materiál, ze kterého je patrné, jak předmětné usnesení č.128/2016 bylo splněno. Zápis č. 7 z 31.8.2016 již toto usnesení uvádí v seznamu splněných.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 498/2017 ze dne 15. 2. 2017

 

Žádost o informace podle dotazu – (Ne)splněné usnesení

 

Pane, paní,

materiál, který žádáte, najdete v Kouřimském zpravodaji vydaném v srpnu
2016 na straně sedm.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník