kohlerová olga

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, sp.8344,,
IČ,281 95 981, Dne 1.11.2023 bylo společenství vyzváno ve lhůtě 30 dní ke zjednání nápravy,tj .předložení zápisu ze shromáždění,na které došlo k opětovné volbě stávajícího předsedy společenství nebo o volbě nového předsedy společenství vlastníků. Shromáždění se nekonalo !

I

Pan předseda odmítá správu domu-(audit) ,Od roku 2007-.2012 nebyla Rs, zaslaná uzávěrka,Září 2012 na účtu SVJ,. o,-Kč.
Žádám sdělení ,kdy bude proveden výmaz předsedy SVJ z Rs,

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Nerespektování
soudní výzvy" s evidenčním číslem 4df11bbe-14bf-43b9-ba9e-520af8a881a3 a s
běžným číslem 397226/2023 bylo doručeno dne 03.12.2023 23:03:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

Žadatelka

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #9644 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9644 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]