Nepotřebný nemovitý majetek

Dotaz byl úspěšný.

Robert Břešťan

Vážené Ministerstvo spravedlnosti,

Žádám tímto o sdělení počtu nemovitostí, na něž vaše ministerstvo vydalo rozhodnutí o nepotřebnosti (nemovitého majetku) před 1. březnem 2016 (v souvislosti se změnou zákona o majetku ČR).

Žádám též o sdělení druhu těchto nemovitostí (byty, domy, garáže, rekreační objekty, pozemky apod.), ideálně pak kompletní seznam nemovitostí, u nichž vaše ministerstvo vydalo před 1. březnem 2016 rozhodnutí o nepotřebnosti.

Je-li daný nemovitý majetek prohlášen za nepotřebný, kdy a jakým způsobem jej hodláte prodávat?

S přátelským pozdravem,

Robert Břešťan

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Nepotřebný nemovitý
majetek" s evidenčním číslem 7e24762d-308a-4d2e-800c-b216eae9d3f7 a s
běžným číslem 43949/2017 bylo doručeno dne 04.10.2017 11:18:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

3 přílohy

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 4. 10. 2017 Vám v příloze
zasíláme seznam nemovitých věcí, na které bylo za posledních deset let
vydáno rozhodnutí o nepotřebnosti spolu s uvedením data vyřazení. K tomu
doplňujeme, že tento nemovitý majetek byl předán Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových s výjimkou objektu pod č. 31, který byl
prodán.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]http://www.mzv.cz/public/bd/da/b6/239907...

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/