Nepotřebný nemovitý majetek

Dotaz byl úspěšný.

Robert Břešťan

Vážené Ministerstvo obrany,

Žádám tímto o sdělení počtu nemovitostí, na něž vaše ministerstvo vydalo rozhodnutí o nepotřebnosti (nemovitého majetku) před 1. březnem 2016 (v souvislosti se změnou zákona o majetku ČR).

Žádám též o sdělení druhu těchto nemovitostí (byty, domy, garáže, rekreační objekty, pozemky apod.), ideálně pak kompletní seznam nemovitostí, u nichž vaše ministerstvo vydalo před 1. březnem 2016 rozhodnutí o nepotřebnosti.

Je-li daný nemovitý majetek prohlášen za nepotřebný, kdy a jakým způsobem jej hodláte prodávat?

S přátelským pozdravem,

Robert Břešťan

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum doručení / Delivery date: 4.10.2017 12:21:29
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Nepotřebný nemovitý majetek
ID Podání / Submission ID: 29664

Zpráva vytvořena / This message created: 4.10.2017 12:21:30

Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude co nejdříve zpracováno a výsledek zpracování zaslán.

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne 4.10.2017 12:21:29
BYLO přijato podatelnou naší organizace MINISTERSTVO OBRANY
Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude zpracováno a odpověď Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.

Podání zpracoval Radka Štíchová

V Praze dne 4.10.2017
Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Vaše identifikace:
ID podání: 29664
Břešťan, Břešťan Robert

pankove, Ministerstvo obrany

2 přílohy

V připojených souborech zasíláme informace na základě žádosti ze dne 4.
10. 2017, podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Kancelář ministra

Oddělení korespondence