Nepotřebný nemovitý majetek

Dotaz byl úspěšný.

Robert Břešťan

Vážené Ministerstvo vnitra,

Žádám tímto o sdělení počtu nemovitostí, na něž vaše ministerstvo vydalo rozhodnutí o nepotřebnosti (nemovitého majetku) před 1. březnem 2016 (v souvislosti se změnou zákona o majetku ČR).

Žádám též o sdělení druhu těchto nemovitostí (byty, domy, garáže, rekreační objekty, pozemky apod.), ideálně pak kompletní seznam nemovitostí, u nichž vaše ministerstvo vydalo před 1. březnem 2016 rozhodnutí o nepotřebnosti.

Je-li daný nemovitý majetek prohlášen za nepotřebný, kdy a jakým způsobem jej hodláte prodávat?

S přátelským pozdravem,

Robert Břešťan

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 4.10.2017 11:16:15 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Nepotřebný nemovitý majetek elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 4.10.2017 11:16:15 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Nepotřeb...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 4.10.2017 11:16:15
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03NQ3X7.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

osm, Ministerstvo vnitra

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

 

Aneta Frolíková
sekretariát OSM
ředitele odboru správy majetku MV

 

Ministerstvo vnitra ČR

Na Pankráci 72

140 00 Praha 4

Tel.: 974 849 353

E-mail : [1][emailová adresa]

 

[2]logo_cmyk

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]