Jana Kolářová

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

- název příjemce dotace
- výše dotace
- datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace
- datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska či dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185... .

Domnívám se, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno v rozporu se zákonem.

Informace prosím doručte na moji emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Jana Kolářová

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Neoprávněné dotace pro holding Agrofert, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 2/1/2021 7:15:09 PM
přijata a pod číslem 2021020119150999075 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

2 přílohy

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 7221/2021-MZE-10041