Neodeslaný spis

kohlerová olga vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo spravedlnosti měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Žádám sdělení,proč od 20.11.2017 do 0203.2018 ,jednací číslo 148 EXE 955/2017-75 Proč. nebyl soudem odeslán spis,znalci oboru písmoznalectví,i když Usnesení bylo odesláno dne 20.11.2017 znalkyni.Vzhledem k tomu,že se jedná , již o druhé zmylnění,Žádám Ministersvto spravedlnosti o prošetření mého případu.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Neodeslaný spis" s
evidenčním číslem dac14b05-3a4f-47a5-883e-01fce1f9984b a s běžným číslem
11318/2018 bylo doručeno dne 02.03.2018 14:25:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 2. 3. 2018 je v prvé řadě
třeba sdělit, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, poskytují povinné subjekty informace vztahující se k jejich
působnosti. Vy však požadujete prošetření Vašeho exekučního řízení, na což
se režim citovaného zákona rozhodně nevztahuje.

            Nad rámec výše řečeného lze doporučit, že pokud máte za to, že
u exekučního soudu dochází k průtahům ve Vašem řízení, můžete v souladu
s ustanovením § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
podat stížnost k rukám předsedy daného exekučního soudu. Taková stížnost
musí být v zásadě vyřízena do jednoho měsíce ode dne jejího doručení a o
jejím vyřízení musíte být v této lhůtě vyrozuměna.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/