Neodeslaný spis

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Žádám sdělení jednací číslo 148 EXE 955/2017-75
proč nebyl od 20.11.2017 do 15.02.2018 odeslán spis znalci z oboru písmoznalectví i když Usnesení bylo zasláno dne 20.11,2017. znalkyni v oboru. kriminologie.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Neodeslaný spis" s
evidenčním číslem 63741bc4-d719-4aeb-9f36-fa16c5528a8b a s běžným číslem
4888/2018 bylo doručeno dne 15.02.2018 22:48:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Neodeslaný spis" s
evidenčním číslem 63741bc4-d719-4aeb-9f36-fa16c5528a8b a s běžným číslem
4888/2018, doručené dne 15.02.2018 v 22:48:03 a ověřené dne 15.02.2018 v
22:49:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 48/2018" a ke zpracování
dne 20.02.2018 v 16:17:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vážení,

na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb., ze dne
15. 2. 2018 Vám zasílám Vámi požadované informace.

 

Vlková Barbora, dozorčí úřednice

 

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.