Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Luděk Dvořák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Nelegální umístění prodejního stánku

Čekáme, až si Luděk Dvořák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Luděk Dvořák

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o informaci zda probíhá řízení o odstranění nelegálně umístěného stánku na prostranství mezi ulicemi Šumavská a Kounicova na parcele číslo 1099/10, číslo LV: 10001, KÚ: Veveří (610372), obec Brno.

Jedná se o dlouhodobě uzavřený stánek rychlého občerstvení. Stánek je umístěn mezi venkovním schodištěm a přístřeškem na nákupní vozíky přilehlého obchodního řetězce BILLA. Stánek nese název: "Občerstvení u Drobka".
V dřevěném obložení stánku se navíc usadily vosy a stánek tak nepřímo ohrožuje své okolí. Dle mých informací majitel stánku od jeho uzavření nehradí nájemné. Stánek je uzavřený již několik roků.
Pokud řízení o odstranění již probíhá nebo proběhlo prosím o sdělení podrobností.

S přátelským pozdravem,

Luděk Dvořák

E-PODATELNA, Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nelegální umístění prodejního stánku“ byla doručena 16.11.2021 19:10:01 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

E-PODATELNA, Statutární město Brno

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nelegální umístění prodejního stánku“, která byla doručena 16.11.2021 19:10:01, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

Datová zpráva bude vyřizována v souladu s právními předpisy.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Řehořová Soňa (MMB), Statutární město Brno

Odložení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím v platném znění

 

Žadatel: Luděk Dvořák

 

Vážený pane,

dne 16.11.2021 byla doručena statutárnímu městu Brnu Vaše žádost o
informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, v níž žádáte o sdělení, zda probíhá řízení o odstranění
nelegálně umístěného stánku na prostranství mezi ulicemi Šumavská a
Kounicova na pozemku města p.č. 1099/10, k.ú. Veveří, obec Brno.

Informaci požadujete poskytnout na tuto e-mailovou adresu.

Sdělujeme Vám, že Vaše žádost se nevztahuje k působnosti Magistrátu města
Brna, proto jsme nuceni, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) výše
citovaného zákona č. 106/1999 Sb., Vaši žádost odložit.

 

Důvodem našeho postupu je skutečnost, že pozemek p.č. 1099/10, k.ú.
Veveří, je svěřen Městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
která s tímto pozemkem ve smyslu platných právních předpisů a v rozsahu
daném vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 v platném znění (Statut
města Brna) hospodaří a vykonává práva a povinnosti za vlastníka.

 

Doporučujeme Vám proto obrátit se přímo na tuto městskou část.

 

S pozdravem

 

JUDr. Soňa Řehořová

právník

Referát dispozic s majetkem

Majetkový odbor

Magistrát města Brna | Malinovského nám. 3 | 601 67 Brno

T: +420 542 173 459 | E: [1][emailová adresa]

[2]www.brno.cz | [3]facebook | [4]twitter

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.brno.cz/
3. https://www.facebook.com/brnomycity/
4. https://twitter.com/brnomycity

Duřpektová Eva (MMB), Statutární město Brno

1 příloha

Vážený pane Dvořáku,

 

přílohou Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 16.
listopadu 2021 podanou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

PhDr. Eva Duřpektová

odborný referent, asistentka vedoucího odboru

Odbor dopravy

 

Magistrát města Brna | Kounicova 67 | 601 67 Brno

T: +420 542 174 632

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Luděk Dvořák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.