Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Luděk Dvořák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Nelegální umístění prodejního stánku

Luděk Dvořák vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Brno

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Luděk Dvořák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Luděk Dvořák

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o informaci zda probíhá řízení o odstranění nelegálně umístěného stánku na prostranství mezi ulicemi Šumavská a Kounicova na parcele číslo 1099/10, číslo LV: 10001, KÚ: Veveří (610372), obec Brno.

Jedná se o dlouhodobě uzavřený stánek rychlého občerstvení. Stánek je umístěn mezi venkovním schodištěm a přístřeškem na nákupní vozíky přilehlého obchodního řetězce BILLA. Stánek nese název: "Občerstvení u Drobka".
V dřevěném obložení stánku se navíc usadily vosy a stánek tak nepřímo ohrožuje své okolí. Dle mých informací majitel stánku od jeho uzavření nehradí nájemné. Stánek je uzavřený již několik roků.
Pokud řízení o odstranění již probíhá nebo proběhlo prosím o sdělení podrobností.

S přátelským pozdravem,

Luděk Dvořák

E-PODATELNA, Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nelegální umístění prodejního stánku“ byla doručena 16.11.2021 19:10:01 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

E-PODATELNA, Statutární město Brno

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nelegální umístění prodejního stánku“, která byla doručena 16.11.2021 19:10:01, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

Datová zpráva bude vyřizována v souladu s právními předpisy.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Řehořová Soňa (MMB), Statutární město Brno

Odložení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím v platném znění

 

Žadatel: Luděk Dvořák

 

Vážený pane,

dne 16.11.2021 byla doručena statutárnímu městu Brnu Vaše žádost o
informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, v níž žádáte o sdělení, zda probíhá řízení o odstranění
nelegálně umístěného stánku na prostranství mezi ulicemi Šumavská a
Kounicova na pozemku města p.č. 1099/10, k.ú. Veveří, obec Brno.

Informaci požadujete poskytnout na tuto e-mailovou adresu.

Sdělujeme Vám, že Vaše žádost se nevztahuje k působnosti Magistrátu města
Brna, proto jsme nuceni, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) výše
citovaného zákona č. 106/1999 Sb., Vaši žádost odložit.

 

Důvodem našeho postupu je skutečnost, že pozemek p.č. 1099/10, k.ú.
Veveří, je svěřen Městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
která s tímto pozemkem ve smyslu platných právních předpisů a v rozsahu
daném vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 v platném znění (Statut
města Brna) hospodaří a vykonává práva a povinnosti za vlastníka.

 

Doporučujeme Vám proto obrátit se přímo na tuto městskou část.

 

S pozdravem

 

JUDr. Soňa Řehořová

právník

Referát dispozic s majetkem

Majetkový odbor

Magistrát města Brna | Malinovského nám. 3 | 601 67 Brno

T: +420 542 173 459 | E: [1][emailová adresa]

[2]www.brno.cz | [3]facebook | [4]twitter

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.brno.cz/
3. https://www.facebook.com/brnomycity/
4. https://twitter.com/brnomycity

Duřpektová Eva (MMB), Statutární město Brno

1 příloha

Vážený pane Dvořáku,

 

přílohou Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 16.
listopadu 2021 podanou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

PhDr. Eva Duřpektová

odborný referent, asistentka vedoucího odboru

Odbor dopravy

 

Magistrát města Brna | Kounicova 67 | 601 67 Brno

T: +420 542 174 632

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Luděk Dvořák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.