Nefunkční Mapy Google pro město Hradec Králové.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Statutární město Hradec Králové měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Libor Dražinovský

Povinný subjekt: Statutární město Hradec Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Proč město Hradec Králové nedodává Mapám Google informace - podklady o spojích MHD a ostatní veřejné dopravě. Například ČD.
Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,
Dražinovský Libor

E-PODATELNA, Statutární město Hradec Králové

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY ***************************************************************************

Dobrý den!

Vaše zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nefunkční Mapy Google pro město Hradec Králové.“, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.

Děkujeme za důvěru
e-podatelna

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tel.: +420 495 707 111 Fax: +420 495 707 100
e-mail: [emailová adresa]
www.hradeckralove.org

E-PODATELNA, Statutární město Hradec Králové

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY ***************************************************************************

Dobrý den!

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nefunkční Mapy Google pro město Hradec Králové.“ bylo doručeno 22.04.2019 10:45:15 na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tel.: +420 495 707 111 Fax: +420 495 707 100
e-mail: [emailová adresa]
www.hradeckralove.org

Libor Dražinovský

Povinný subjekt: Statutární město Hradec Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím,
odpovíte na můj dotaz ze dne 22.4.2019.

S přátelským pozdravem,

Libor Dražinovský

E-PODATELNA, Statutární město Hradec Králové

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY ***************************************************************************

Dobrý den!

Vaše zpráva ve věci „Re: Žádost o informace podle dotaz - Nefunkční Mapy Google pro město Hradec Králové.“, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.

Děkujeme za důvěru
e-podatelna

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tel.: +420 495 707 111 Fax: +420 495 707 100
e-mail: [emailová adresa]
www.hradeckralove.org

E-PODATELNA, Statutární město Hradec Králové

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY ***************************************************************************

Dobrý den!

Vaše podání ve věci „Re: Žádost o informace podle dotaz - Nefunkční Mapy Google pro město Hradec Králové.“ bylo doručeno 08.05.2019 08:27:47 na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tel.: +420 495 707 111 Fax: +420 495 707 100
e-mail: [emailová adresa]
www.hradeckralove.org