Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Magdalena Sodomková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Nebytový prostor, Ruská

Magdalena Sodomková vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Magdalena Sodomková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Magdalena Sodomková

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o informace o prodeji nebytových prostorů v ulici Ruská 18. Jakož o všechny dokumenty a informace týkající se prodeje. Jakou bude mít prodej formu: aukce, obálková metoda?
Kdy a za jakých podmínek proběhne?
Rovněž prosím o informaci, zda rekonstrukce, která zde proběhla v roce 2014 byla schválena městskou částí Praha 10? Bude mít tato rekonstrukce vliv na podmínky prodeje nebytového prostoru?
Pokud by nebyla schválena, jak bude v případě rekonstrukce prostoru určenému k prodeji město postupovat?
Dále prosím o seznam nebytových i bytových prostor, které letos městská část Praha 10 poskytne k prodeji, jakož i veškeré dokumenty s tím spojené (podmínky prodeje, data, termíny).

S přátelským pozdravem,
Magdalena Sodomková

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Nebytový prostor, Ruská“ bylo doručeno 23.05.2015 21:45:20 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-054354/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

8 příloh

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Magdalena Sodomková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.