Nebezpečné pronásledování - statistiky

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o sdělení
1/ počtu osob, kterým bylo Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v roce 2016 sděleno obvinění ze spáchání přečinu "nebezpečné pronásledování" dle § 354 tr. zákoníku,
2/ počtu osob, které byly obviněny Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v roce 2016 z výše uvedeného přečinu dříve, nežli se k podezření ze spáchání výše uvedeného přečinu měli možnost před OČTŘ vyjádřit na základě výzvy k podání vysvětlení,
3/ počtu osob, obviněných Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v roce 2016 , z výše uvedeného přečinu, které na základě výzvy vyšetřovatele/vyšetřovatelky kriminální police byly vyzvány k podrobení se bukálnímu stěru za účelem analýzy DNA,
4/ počtu osob, obviněných Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v roce 2016 , z výše uvedeného přečinu, které na základě výzvy vyšetřovatele/vyšetřovatelky kriminální police byly vyzvány k podrobení se k odběru otisků prstů, fotografování a měření těla, přičemž pokud se počty osob u jednotlivých úkonů liší, žádám o sdělení počtů osob u každého z uvedených úkonů zvlášť,
5/ počtu osob, obviněných Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav, v roce 2016 z výše uvedeného přečinu, kterým bylo vyšetřovatelem/vyšetřovatelkou kriminální police sděleno, že jsou v rámci trestního řízení povinny podrobit se zkoumání znalce z oboru psychiatrie mj za účelem zodpovězení dotazu, zda jsou splněny podmínky pro umístění obviněné/ho do detenčního zařízení.
6/ počtu osob, které byly v průběhu trestního řízení vedeném Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v posledních 10 letech, na základě vyjádření znalce z oboru psychiatrie, v detenčním zařízení umístěny, včetně informace o tom, z jakého trestného činu, příp. činů, byly tyto osoby obviněny.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

2 přílohy

Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo:

[1]dotaz dotazy vznesené na instituci Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje (Instituce [Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vyžaduje e-mail])
Při doručování této zprávy na tuto e-mailovou adresu nastala chyba. Zkuste
zprávu znovu odeslat. Pokud budete mít nadále potíže, obraťte se na
helpdesk.

Následující organizace odmítla zprávu: smtp.mvcr.cz.

Diagnostické informace pro správce:

Server pro generování: RDW-EXC01.resortmv.cz

Instituce [Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vyžaduje e-mail]
smtp.mvcr.cz
Remote Server returned '550 No such recipient'

Původní hlavičky zprávy:

Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) by RDW-EXC01.resortmv.cz
(10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1076.9; Fri, 6 Apr
2018 11:12:24 +0200
Received: from RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.84.88.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1076.9 via Frontend Transport; Fri, 6 Apr 2018 11:12:24 +0200
Received: from smtp.mvcr.cz (10.254.254.231) by RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz
(10.84.88.141) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1076.9; Fri, 6 Apr 2018
11:10:49 +0200
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: A0BrCgAZ3N9ZfTyAdlVeHgYMhAI/bieDLwhDmVGBVIMXil4ihQ+FPR0MgjKDBoQlVwECAQEBAQECEwEBFjkMI4UwFxEVSRwCGA4CBDohE4gdAYFzEQyNe51ngieLboEOgh+CB4M7NopPDDGCYQWBLQEBiGeXJAgBAYdej32IYIc/kkaEXlaBD4JMg1QBAQEHAQEBAYJHPjaLVwEBAQ
X-IPAS-Result: A0BrCgAZ3N9ZfTyAdlVeHgYMhAI/bieDLwhDmVGBVIMXil4ihQ+FPR0MgjKDBoQlVwECAQEBAQECEwEBFjkMI4UwFxEVSRwCGA4CBDohE4gdAYFzEQyNe51ngieLboEOgh+CB4M7NopPDDGCYQWBLQEBiGeXJAgBAYdej32IYIc/kkaEXlaBD4JMg1QBAQEHAQEBAYJHPjaLVwEBAQ
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.43,368,1503352800";
d="scan'208";a="39994986"
Received: from vmd11.farma.gigaserver.cz ([85.118.128.60])
by smtp.mvcr.cz with ESMTP; 06 Apr 2018 11:12:30 +0200
Received: from ipv by vmd11.farma.gigaserver.cz with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #7325 e-mail] ??>)
id 1f4NQ5-0005FG-Jv; Fri, 06 Apr 2018 11:12:29 +0200
Date: Fri, 6 Apr 2018 11:12:29 +0200
From: =?UTF-8?B?TWFydGluYSBCcnpvYm9oYXTDoQ==?=
<[FOI #7325 e-mail] ??>
To: =?UTF-8?B?ZG90YXogZG90YXp5IHZ6bmVzZW7DqSBuYSBpbnN0aXR1Y2kgS3JhanNrw6kg?=
=?UTF-8?B?xZllZGl0ZWxzdHbDrSBwb2xpY2llIFN0xZllZG/EjWVza8OpaG8ga3JhamU=?=
<Instituce [Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vyžaduje e-mail]>
Message-ID: <[emailová adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-?=
=?UTF-8?Q?_Nebezpe=C4=8Dn=C3=A9_pron=C3=A1sledov=C3=A1n=C3=AD_-_statistiky?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #7325 e-mail] ??
X-MS-Exchange-CrossPremises-OriginalArrivalTime: 06 Apr 2018 09:10:49.9207
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossPremises-OriginalClientIPAddress: 10.254.254.231
X-MS-Exchange-CrossPremises-OriginalServerIPAddress: 10.84.88.141
X-MS-Exchange-CrossPremises-Cross-Premises-Headers-Processed: RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz
X-MS-Exchange-CrossPremises-Network-Message-Id: ca9a0e82-d3b2-41f6-34b2-08d59b9e4a7b
X-MS-Exchange-CrossPremises-OriginalSize: 9259
X-MS-Exchange-CrossPremises-HygienePolicy: Standard
X-MS-Exchange-CrossPremises-MessageHighPrecisionLatencyInProgress: LSRV=RDW-EXC01.resortmv.cz:TOTAL-FE=0.000|SMRPI-FrontendProxyAgent=0.001|SMRPI=0.001|SMR=0.003;2018-04-06T09:12:24.062Z
X-MS-Exchange-CrossPremises-AuthSource: RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz
X-MS-Exchange-CrossPremises-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossPremises-AVStamp-Enterprise: 1.0
X-MS-Exchange-CrossPremises-Recipient-Limit-Verified: True
X-MS-Exchange-CrossPremises-Transport-Properties: DeliveryPriority=Normal
X-MS-Exchange-CrossPremises-Prioritization: 1
X-MS-Exchange-CrossPremises-Rules-Execution-History:
TransportVersioned.emilioalberto+AEA-orange.fr -
I-1230968%%%TransportVersioned.anna2222+AEA-centrum.cz -
I-1244967%%%TransportVersioned.amandasmith4010+AEA-gmail.com - Email 8.2.2016
9:52%%%TransportVersioned.jv0399743+AEA-gmail.com - email VOdd 4.5.2016
14:13%%%TransportVersioned.alice.brazdova+AEA-mvcr.cz - I-1277265 -
Reject%%%TransportVersioned.Sekretariat5+AEA-mvcr.cz - kopie B+AO0-lkov+AOk-
Han+ARs-%%%TransportVersioned.hana.bilkova+AEA-mvcr.cz - kopie na
Uhrova%%%TransportVersioned.press+AEA-ec.europa.eu -email VOdd
2016+AF8-11+AF8-01 17:34%%%TransportVersioned.marian.mistrik+AEA-mvcr.cz -
I-1315846%%%TransportVersioned.Spam
metioenverea.com%%%TransportVersioned.Spam baterka%%%TransportVersioned.Spam
spani%%%TransportVersioned.Spam radar%%%TransportVersioned.Phishing
panysa+AEA-scg.com%%%TransportVersioned.Spam
sekropk+AEA-mvcr.cz%%%TransportVersioned.incidentsm1%%%TransportVersioned.incidentsm3%%%TransportVersioned.odblokovani.ekis1%%%TransportVersioned.odblokovani.ekis%%%TransportVersioned.Spam
Charita%%%TransportVersioned.webportal%%%TransportVersioned.2018-02-12 Spam
stani%%%TransportVersioned.2018-02-14 Spam
ministr%%%TransportVersioned.marie.pasova+AEA-mvcr.cz - kopie na ozzmv.cz
X-MS-Exchange-CrossPremises-Processed-By-Journaling: Journal Agent
X-OrganizationHeadersPreserved: RDW-EXC01.resortmv.cz

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vyžaduje e-mail]